ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Αυτοκόλλητη ταινία υαλοπλέγματος

 
Compare

Περιγραφή

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αυτοκόλλητη ταινία υαλοπλέγματος για τον οπλισμό γυψοσανίδων, τσιμεντοσανίδων κτλ. Χρησιμοποιείται επίσης για τη γεφύρωση ρωγμών σε άλλες επισκευαστικές εργασίες. Πλάτος ταινίας: 5 cm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ρολά των 5cm x 90m και 5cm x 20m.